home

Nieuw op deze site 

nv De Scheepvaart beheert en exploiteert het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Grensmaas. Op deze site vindt u informatie over onze vennootschap, maar ook over de binnenvaart.

Voor bijkomende vragen of opmerkingen over de website kan u steeds contact opnemen met nv De Scheepvaart (w.vandeurzen@descheepvaart.be).

Voor noodgevallen of dringende mededelingen is nv De Scheepvaart dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer 011 298 400.

Op werkdagen kan u de administratieve diensten opbellen tussen 8.30 uur en 16.45 uur. 


zoeken