home
Homepage  » Scheepvaart  » RIS

Inland ECDIS 

De digitale navigatiekaarten

Voorbeeld van een IENC van de sluis van GenkDe elektronische kaarten en navigatiesoftware Inland ECDIS zijn een kernonderdeel van de River  Information Services (RIS). RIS is bedoeld om de veiligheid en efficiëntie van de binnenvaart in Europa te verbeteren.

Inland ECDIS is daar niet alleen een onderdeel van, het integreert ook andere RIS-diensten zoals de berichten aan de scheepvaart op maat of bijvoorbeeld de weersverwachtingen.

De IENC (Inland Electronic Navigation Chart) bevatten alle geografische informatie die een schipper moet kennen om veilig te kunnen navigeren zoals de oevers, boeien, sluizen, enz...

Op dit ogenblik stelt nv De Scheepvaart de IENC's gratis ter beschikking van de scheepvaart. Het Albertkanaal (Kanne tot Straatsburgbrug), het kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen en de Schelde-Rijnverbinding kan u hieronder al downloaden. De Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals (van Bocholt tot Dessel) en het kanaal van Briegden naar Neerharen zullen nog dit jaar beschikbaar worden.

Om deze bestanden te kunnen openen, dient u gebruik te maken van een (gratis) ECDIS-viewer. Hieronder vindt u enkele veel gebruikte viewers:

De IENC-bestanden zijn gecomprimeerd en kunnen met WinZIP uit elkaar gepakt worden. Dit programma kan u downloaden via het volgende adres: www.winzip.com

De kaarten werden aangemaakt in de versie 2.0 van de Inland ECDIS Standaard. Voor meer informatie neemt u best contact met de leverancier van uw ECDIS-software.