home
Homepage  » Scheepvaart  » Technische gegevens kanalen

Niemand is graag de weg kwijt. Daarom brengen we u hier het volledige waterwegennet van nv De Scheepvaart duidelijk in kaart. Wilt u praktische informatie? Dan is dit het juiste adres: wanneer kan ik varen, welke afmetingen mag mijn schip hebben, adressen en telefoonnummers van de diensten, de vaarrechten ... u vindt het hier allemaal terug.

Het Albertkanaal en de Kempense kanalen zijn uitgerust met kaaimuren waaraan vaartuigen kunnen worden geladen en/of gelost.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, produkten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur dient eveneens vooraf de nodige vergunning bekomen te worden van nv De Scheepvaart.