home
Homepage  » Scheepvaart  » Kaaimuren

Kaaimuren 

Langsheen onze waterwegen zijn tal van plaatsen waar u goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren. Hieronder vindt u een pdf waarop ze allemaal zijn terug te vinden.

Indien u nog verdere vragen hebt over het gebruik ervan kan u steeds terecht op het algemeen nummer van nv De Scheepvaart 011/29.84.00.


Publiek Private Samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties 

In de periode 2000–2004 was, met goedkeuring van de Europese Commissie, voor bedrijven een publiek-private samenwerking met de waterwegbeheerders mogelijk voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de Vlaamse waterwegen. Bedrijven konden met deze regeling rekenen op een overheidsinbreng tot 80 % voor de aanleg van de infrastructuur van de laad- of losinstallatie.
De PPS-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties kende bij de bedrijven bijzonder veel succes. Meer dan 100 bedrijven dienden een aanvraag in voor het bouwen van een laad- en losinstallatie en bijna 40 projecten waren eind 2004 in werking. De projecten zijn gespreid over heel Vlaanderen, ze situeren zich zowel langs hoofdwaterwegen als langs secundaire waterwegen en de overslag betreft allerlei soorten goederen: vaste en vloeibare bulk, containers, afvalstoffen, ondeelbare elementen en stukgoederen.
De PPS-regeling bleek bovendien voor al deze bedrijven een pasklare oplossing te kunnen bieden om hun goederen via de binnenvaart te transporteren en te behandelen. Ze leverde dan ook een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de Vlaamse regering om het goederentransport via alternatieve modi te stimuleren ter ontlasting van het vervoer via de weg.

De Vlaamse regering gaf in 2004 in zijn regeringsverklaring aan, het beleid inzake het bevorderen van het vervoer via de alternatieve modi te willen verder zetten ter ontlasting van het wegvervoer.
Aansluitend drukte de minister bevoegd voor openbare werken in zijn beleidsnota 2004–2009 het voornemen uit om de PPS-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties langs waterwegen als strategisch project te willen voortzetten. Om het gebruik van de waterwegen verder te stimuleren moeten er voldoende kaaimuren zijn, waar goederen kunnen worden overgeslagen. Doordachte inplanting ervan moet de combinatie van verschillende vervoerwijzen, de intermodaliteit, bevorderen.

De administratie diende in uitvoering van het beleid van de minister bij de Europese Commissie een aanvraag in voor de verlenging van de PPS-regeling .
De Europese Commissie heeft op 16 november 2004 de regeling verenigbaar verklaard met het EG-verdrag onder het nummer N344/2004 en haar goedkeuring eraan gehecht tot einde 2010.