De binnenvaart heeft vele troeven en vormt een uitstekend alternatief voor het drukke wegverkeer. Een binnenschip van 1.200 ton kan een lading vervoeren die gelijk staat aan 40 wagons op het spoor en 50 vrachtwagens op de weg. De voorbije jaren hebben steeds meer bedrijven de overschakeling naar de binnenvaart gemaakt.

De binnenvaart heeft het de voorbije jaren goed gedaan

- In 2007 werd er in Vlaanderen 4,55 miljard tonkilometer gerealiseerd, waarvan bijna 3 miljard bij nv De Scheepvaart (of 63,5 %).
- Er is op het kanalennet van nv De Scheepvaart 39,7 miljoen ton goederen vervoerd in 2007.
- 6,2 miljoen ton goederen werden er geladen en 17,9 miljoen ton goederen werden er gelost in 2007.
- In 2007 werden er ongeveer 467.000 TEU-container-eenheden behandeld, waarvan 353.000 (69%) op het Albertkanaal.