home
Homepage  » Bedrijven  » Voordelen van de binnenvaart

De binnenscheepvaart biedt heel wat mogelijkheden. Het is een snel, goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor het wegvervoer.
Door het gebruik van de binnenvaart worden de wegen ontlast.
Voor bedrijven zijn er heel wat goede redenen om voor de binnenvaart te kiezen.

 • De binnenvaart is een dynamische en moderne sector
 • De binnenvaart past zich voortdurend aan de vragen van de markt aan
  Voor elk type lading is er een geschikt schip te vinden. Bovendien is de binnenvaart gespecialiseerd: vervoer van ondeelbare stukken kunnen perfect via de binnenvaart vervoerd worden van de fabrikant naar de verbruiker, zonder demontage en grote verkeershinder op de weg.
  Met de binnenvaart geraak je overal. Meer dan 25.000 km binnenvaartwegen verbinden de belangrijkste industriële centra in Europa. Vlaanderen telt meer dan 1.000 km kanalen. De Benelux, Duitsland en Frankrijk hebben een bijzonder dicht waterwegennet.
 • De binnenvaart is veilig
  Op het water gebeuren er nauwelijks ongevallen. Een dodelijk ongeval komt uiterst zelden voor. Maar ook de lading is veilig. Dubbelwandige schepen zorgen ervoor dat chemische producten steeds veilig ter bestemming komen.
  De infrastructuurkosten voor de kanalen zijn relatief laag. Bovendien vervullen deze waterwegen nog andere functies: het voorzien in drink- en proceswater en het zorgen voor bevloeiïng van landbouw- en natuurgebieden. Ze spelen trouwens ook een heel belangrijke rol in recreatie en toerisme.
 • De binnenvaart is milieuviendelijk
  De binnenvaart is de meest milieuvriendelijke vervoersmodus. Per vervoerde tonkilometer verbruikt een binnenschip minder energie dan gelijk welke andere vervoersmodus (trein, vrachtwagen, vliegtuig). Bovendien heeft de binnenvaart nog een beperkte reservecapaciteit: er zijn voldoende schepen om aan de vraag te voldoen. Op de kanalen zijn er nog geen files.
 • De binnenvaart is snel en betrouwbaar
  Een binnenschip staat nooit in de file. Daardoor kan de binnenvaart het just in time principe waarmaken: op tijd vertrekken is op tijd aankomen. De overslag van goederen gebeurt snel en efficiënt. Moderne schepen ondervinden nauwelijks hinder van de weersomstandigheden en kunnen bijna altijd varen. Via moderne communicatiemiddelen kunnen de goederen ook altijd worden gelocaliseerd.
 

Voordelen van de binnenvaart