home
Homepage  » Bedrijven  » Hoe vervoeren?

Een bedrijf doet meestal niet rechtstreeks een beroep op een binnenvaartondernemer voor het vervoeren van goederen, maar schakelt hiervoor een gespecialiseerde tussenpersoon in, meestal een zogenaamde bevrachter.

Een bevrachter kent alle aspecten van de markt en is dikwijls gespecialiseerd in een bepaalde richting of een bepaalde sector.

Iedere bevrachter moet degelijk onderlegd zijn in:

  • kennis van de markt;
  • de beschikbare schepen;
  • de mogelijkheden van de vaarwegen;
  • de wetgeving;
  • de tarieven en voorwaarden;
  • de verschillende soorten lading;
  • de mogelijkheid tot optimalisatie.

Meer en meer bedrijven zorgen voor een logistieke dienstverlening bij het vervoer van goederen. Gespecialiseerde bedrijven nemen de volledige zorg voor een transport over van een bedrijf.

Veel schippers beschikken slechts over één schip. Om sterker te staan in de markt hebben een aantal schippers zich dan ook georganiseerd in samenwerkingsverbanden.

Voor elke lading een oplossing 

pallets via de binnenvaart
voertuigen via de binnenvaart