home
Homepage  » Bedrijven  » Bedrijfsterreinen  » Wel of niet watergebonden

 Wat is voor nv De Scheepvaart watergebonden?

Watergebonden gebied voor nv De Scheepvaart zijn die terreinen die thans gelegen zijn in een bestemde zone van industriegebied of ambachtelijke zone (en alle afgeleiden) en alle in de toekomst gelijkaardige bestemde of nog te bestemmen zones, die rechtstreeks grenzen aan de waterweg tot op een afstand van maximaal 1 km van de oever van de waterweg.