home
Homepage  » Bedrijven  » Bedrijfsterreinen  » Concessies

Een concessieovereenkomst houdt ondermeer in dat:

  • Het bedrijf de gronden in gebruik kan nemen en er, binnen de vigerende wetgeving, gebouwen en installaties kan oprichten en bedrijfsactiviteiten kan ontwikkelen.
  • Het bedrijf er zich, bij watergebonden bedrijfsterreinen,  toe verplicht om jaarlijks een afgesproken hoeveelheid goederen via het kanaal te vervoeren.
  • Na afloop van de concessieperiode kan over een nieuwe concessie worden onderhandeld.