home
Homepage  » Bedrijven  » Kleine schepen

Kapitaal voor kleine binnenvaartschepen 

U wenst voor kleine schepen (< CEMT klasse IV) te investeren in een vernieuwbouw- of een nieuwbouwproject ?
U kan een goede business case voorleggen ?
U heeft reeds met uw bankiers gesproken en zoekt nog ontbrekend kapitaal ?
Mogelijk hebben wij voor u een oplossing.

Sinds enkele jaren bestaat de vrees voor een dreigend tekort aan kleine schepen (< CEMT-klasse IV) in de binnenvaart.

In het Flanders Inland Shipping Network (FISN) is als strategische doelstelling geformuleerd: “het optimaliseren en stimuleren van het gebruik van waterwegen < CEMT-klasse IV”.

Om die doelstelling te kunnen realiseren, moeten voldoende kleine schepen beschikbaar zijn.

Dankzij en samen met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) kunnen Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart en Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw een mogelijke oplossing bieden om een deel van het noodzakelijke kapitaal te voorzien. Daarbij gaat het niet over subsidies. Wel over het samen met partners (schippers, bevrachters, verladers, waterwegbeheerders, PBV, PMV) realiseren van een business case, waarbij de eigenheid van de schippers bewaard blijft.

Zowel vernieuwbouw als nieuwbouwprojecten komen hiervoor in aanmerking.

U wil meer weten over dit project ?
Neem dan contact op met één van de volgende partijen:

nv De Scheepvaart
Joël Bijnens
j.bijnens@descheepvaart.be
011/24.98.00

Waterwegen en Zeekanaal NV
Joke Sips
joke.sips@wenz.be
03/860.63.12

Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw
Hilde Bollen
hildebollen@binnenvaart.be
011/23.06.06

U wenst een concreet project in te dienen?
Contacteer:

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Jan Van De Voorde
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
jan.vandevoorde@pmv.eu
02/229.52.30