home
Homepage  » Andere functies kanalen
Kanalen werden in de eerste plaats aangelegd om goederen te vervoeren. In de loop der jaren kregen de kanalen ook andere functies: kanalen voorzien drinkwatermaatschappijen van drinkwater, bedrijven betrekken koel- en proceswater uit het kanaal, natuur- en landbouwgebieden gebruiken kanaalwater voor de bevloeiïng van uitgestrekte oppervlakten grond en de kanalen spelen een belangrijke rol in de uitbouw van het toerisme en de recreatie.