home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Recreatie
Kanalen en kanaaloevers hebben belangrijke recreatieve mogelijkheden. Heel wat clubs en recreanten maken hiervan graag gebruik. nv De Scheepvaart speelt hier zo goed mogelijk op in. Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om tegenstrijdige belangen van de gebruikers met elkaar te verzoenen.