home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Recreatie  » Pleziervaart clubs

De waterwegen van nv De Scheepvaart hebben ook een belangrijke functie voor de pleziervaart. Tijdens het vaarseizoen, van 1 mei tot 30 september, doet nv De Scheepvaart een bijzondere inspanning voor de recreatievaart door de sluizen op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Briegden-Neerharen en de Zuid-Willemsvaart op zon- en feestdagen te bedienen.

De aanzienljike investeringen  in de uitbouw van recreatieve infrastructuur op en langs het water hebben er bovendien voor gezorgd dat de aantrekkingskracht van de kanalen voor de pleziervaart is toegenomen. Voor 2007 geven de statistieken echter een afname aan van het aantal doorvaarten op de kanalen, maar het minder goede weer heeft hier ongetwijfeld een rol bij gespeeld.