home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Recreatie  » Fietsen en wandelen links

Langs het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen op beide oevers en de overige kanalen op ten minste één oever, zijn voor de fietsers en wandelaars verharde jaagpaden beschikbaar.

Vroeger werden langs deze wegen de schepen voortgetrokken. Nu heeft nv De Scheepvaart de jaagpaden nodig voor het onderhoud van kanalen en dijken. Dit heeft beperkingen voor de fietsers tot gevolg. Zo maken dienstvoertuigen en voertuigen soms gebruik van de jaagpaden of kan er hinder ontstaan wanneer een schip wordt gelost. Om risico's te vermijden, is de snelheid op de jaagpaden beperkt tot 30 km per uur.

De toeristische federaties hebben van de jaagpaden gebruik gemaakt om, ver gelegen van het drukke wegverkeer, tal van fietsroutes te bewegwijzeren. Naast de themafietsroutes maken de jaagpaden deel uit van de fietsknooppuntnetwerken die de voorbije jaren werden ontwikkeld. Bij de provinciale toeristische federaties en de gemeentelijke VVV's zijn brochures beschikbaar van zowel de themaroutes als van het fietsroutenetwerk.

- Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be
- Toerisme Limburg: www.toerismelimburg.be
- Toerisme Kempen: www.kempen.be
- Toerisme Provincie Antwerpen: www.tpa.be
- Vakantiegenoegens: www.vakantiegenoegens.be
- Kempen en Maasland: www.rlkm.be
- VTB-VAB: www.vtb.be