home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Recreatie  » Vissport

Het Albertkanaal en de Kempische kanalen maken deel uit van het openbaar viswater waar met een visverlof mag worden gevist. Zowel de individuele hengelaar als de clubhengelaars maken hiervan veelvuldig gebruik.

Jaarlijks worden er voornamelijk op de Kempische kanalen zelfs tal van hengelwedstrijden georganiseerd met 100-400 deelnemers.

nv De Scheepvaart verleent hierbij zijn medewerking en geeft bovendien de mindervalide hengelaar de mogelijkheid om zijn visplaats langs de waterweg met zijn voertuig te bereiken. De mindervalide hengelaar kan het aanvraagformulier voor het bekomen van de vergunning bij de vennootschap aanvragen. Voor meer informatie over het hengelen o.a. in verband met de reglementering, bevoegde overheden, enz. kunnen geïnteresseerden terecht bij de Provinciale Visserijcommissie of bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en op onderstaande adressen: 

Provinciale Visserijcommissie Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 Antwerpen
telefoon: 03/240.64.39
info@visserijcommissie.provant.be

 

Agentschap voor Natuur en Bos - Antwerpen
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
telefoon: 03/224.62.62 - fax: 03/224.60.90
ant.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Provinciale Visserijcommissie van Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
telefoon: 011/23.83.55 - fax: 011/23.81.10

 

Agentschap voor Natuur en Bos - Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
telefoon: 011/74.25.00 - fax: 011/74.25.39
http://lom.anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be

Welke vissen? 

De Zuid-Willemsvaart is een visrijk water. Een deel van de vis die leeft op het kanaal wordt elders gekweekt en dan in het kanaal uitgezet. Veel vissen die typisch zijn voor de Maas, vindt men ook in de Zuid-Willemsvaart terug.

Ook de Amerikaanse rivierkreeft kan je hier tegenkomen. Door de vrij goede kwaliteit van het kanaalwater kan je 15 tot 20 soorten vissen die normaal in stilstaand water voorkomen, ook hier aantreffen.

In de oeverzone komt onder andere rietvoorn en blankvoorn voor. Als er waterplanten zijn, kan je er ook de zeelt en de snoek aantreffen. De paling is een bodemvis en de snoekbaars komt in open water zonder planten voor. De kwaliteit van de visstand kan zeker toenemen door de aanleg van paaiplaatsen.

Ook milieuvriendelijke oevers zijn belangrijk voor het visbestand. Daarom is naast het herinrichten van verscheidene paaiplaatsen, het milieuvriendelijk herstellen van de oevers eveneens noodzakelijk.

Veel voorkomende vissoorten:
baars
blankvoorn
paling

Andere soorten die voorkomen:
zeelt
snoek
riviergondel
zonnebaars
snoekbaars