home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Watervoorziening  » Proces - en koelwater

Watercaptaties 

Bedrijven gelegen langs de kanalen gebruiken kanaalwater als koelwater of in het productieproces. Particulieren nemen kanaalwater o.a. voor de bevloeiing van landbouwgronden, visvijvers e.d.. Drinkwatermaatschappijen onttrekken kanaalwater voor de productie van drinkwater.

Voor het onttrekken of capteren van water uit de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart is een vergunning noodzakelijk. Deze procedure is geregeld in:

 het decreet van 21 december 1990 houdende de begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, in bijzonder in de artikels 80 tot en met 89, zoals later gewijzigd of aangevuld;
 het besluit van 3 mei 1991 van de Vlaamse Executieve betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaams gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens.

De nodige informatie hierover kan worden geraadpleegd in de onderstaande documenten.

Voor bijkomende inlichtingen hierover, o.a. over vergunningsaanvraag, vergunningsvoorwaarden en tarieven, kan contact worden opgenomen met mevrouw Suzy Briers (011/29.84.30 of s.briers@descheepvaart.be) of de heer Jean Loncke (011/29.84.35 of j.loncke@descheepvaart.be)