home
Homepage  » Andere functies kanalen  » Natuurontwikkeling

Milieuzorg: nv De Scheepvaart geeft het goede voobeeld

De Vlaamse overheid vraagt van bedrijven en burgers grote inspanningen voor een beter milieu en wil zelf als organisatie natuurlijk niet achterwege blijven. In haar voorbeeldfunctie wil de Vlaamse overheid het minstens even goed doen als de doelgroepen op wie ze haar beleid richt. Bovendien maakt het werken rond milieuzorg deel uit van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

nv De Scheepvaart neemt deel aan het project "Milieuzorg in de Vlaamse overheid". Sinds enkele jaren worden binnen dit project de thema's "Energie" en "Mobiliteit" in de kijker gezet, dit gebeurt door middel van sensibiliserende acties zoals "Ik kyoto" en Dikketruiendag.

Natuurbeheer: werk maken van natuur
Een greep uit de opdrachten voor natuurbeheer, die door nv De Scheepvaart in 2007 werden uitgevoerd:

  • Ecologisch maaibeheer op de kanaalbermen in overeenstemming met de bermbeheersplannen. Bij dit maaibeheer staan volgende aspecten centraal: maaidata aangepast aan de vegetatie, onmiddellijke ruiming en verplichte compostering van het maaisel, en verbod op het gebruik van pesticiden.
  • Onkruidverwijdering op de taludplaten en kopbalken langs het Albertkanaal en kanaal Dessel-Kwaadmechelen door middel van een mechanische methode. Bij deze methode worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar wordt het onkruid verwijderd met behulp van roterende stalen borstels.

Energie uit water en wind 

Langs de sluis van Wijnegem staat een turbine die aangedreven wordt met overtollig water. Het water wordt in het begin van de sluis afgezonderd (d.m.v. 2 grote, blauwe zuigers) en ditzelfde water stroomt geleidelijk naar beneden over de hele lengte van de sluis. Onderaan drijft het water de turbine met generator aan en voorziet zo het sluizencomplex van de nodige elektrische stroom.

Ook op de sluizen van Bocholt-Lozen (Zuid-Willemsvaart) werden waterkrachtcentrales gebouwd.

Sommige plaatsen langs het kanaal zijn zeer geschikt om windturbines te plaatsen, zo werden bijvoorbeeld aan de sluis van Hasselt drie windturbines geplaatst.

Bomen langs de kanalen 

Om te verhinderen dat de schepen bij hevige windstoten tegen de oevers zouden opbotsen en deze zouden beschadigen, werden er naast het jaagpad hoge bomen aangeplant. Deze bomen zorgen samen met de struiken voor
een soort van windscherm. Zo wordt vermeden dat naast oeverbeschadiging, ook de schepen zelf beschadiging
oplopen.

Een windscherm wordt best zo 'glad' mogelijk opgebouwd. Ideaal bestaat het uit meerdere rijen bomen en
lagere struiken.

De meest voorkomende boomsoorten langs het kanaal zijn vooral gewone eiken (zomereik, Amerikaanse eik) en populieren.

Met het oog op het behoud en uitbreiding van het visbestand wordt nu voornamelijk de aanplanting van wilg en zwarte els gepromoot. De wortels van deze boomsoorten worden namelijk veel gebruikt om viseitjes op af te
zetten.