home
Homepage  » nv De Scheepvaart  » Missie
Artikel 5 § 4 van het decreet bepaalt de missie van De Scheepvaart als volgt:

“De Scheepvaart is verantwoordelijk voor het duurzaam en dynamisch onderhouden, exploiteren, commercialiseren en investeren als maatschappelijk project, van de waterwegen en de gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport en het verzekeren van de veiligheid, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren om zo te beantwoorden aan de vraag en de behoeften van elke klant.”