home
Homepage  » nv De Scheepvaart  » Raad van Bestuur

Raad van Bestuur 

voorzitter: Willy CLAES
ondervoorzitter: Leo DELCROIX

leden:
Erik PORTUGAELS
Gisèle BUELENS
ir. Leo CLINCKERS
Henny DE BAETS
Marleen EVENEPOEL
Paul KUMPEN
Annette STULENS
Joeri TIELEMANS
Guy VERMESEN
Erika VERSTREPEN
Frank VOLS

niet-stemgerechtigde bestuurders:
Eddy BRUYNINCKX
ir. Dieter BOHRMANN
Guido HERMANS

regeringsafgevaardigden:
Albert VANHOOF
Dominique VAN HECKE

raadgever:
ir. Chris DANCKAERTS

secretaris:
Ludo VANMEER