home
Homepage  » nv De Scheepvaart  » Werkingsgebied

Werkingsgebied 

nv De Scheepvaart beheert het Albertkanaal (van Antwerpen tot Kanne), de Kempense kanalen, de Grensmaas en de Schelde-Rijn verbinding. In totaal gaat het om bijna 380 kilometer kanalen, 30 sluizencomplexen, 161 bruggen en een hele reeks kaaimuren.

Albertkanaal
Het Albertkanaal vormt een rechtstreekse verbinding tussen de haven van Antwerpen en Luik. Het kanaal heeft een totale lengte van 129 km. nv De Scheepvaart beheert het kanaal vanaf de grens met Wallonië in Riemst (Kanne) tot en met het Straatsburgdok in Antwerpen, ongeveer 111 km.

Zuid-Willemsvaart
De verbinding van de Maas met de Schelde. Het kanaal maakt in feite de verbinding tussen Luik en de Nederlandse havens. nv De Scheepvaart beheert de Zuid-Willemsvaart op Belgisch grondgebied, ongeveer 44 km.

Kanaal Bocholt-Herentals
Dit kanaal (met een lengte van 57 km) maakt de verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart in Bocholt en het Albertkanaal in Herentals. In Dessel is er een unieke kruising van kanalen tussen het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, en het kanaal van Dessel naar Turnhout.

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Het kanaal, met een lengte van 64 km, vertrekt in Dessel en mondt uit in Schoten, in het Albertkanaal.

Kanaal Briegden-Neerharen
Dit kanaal maakt de verbinding tussen de Zuid-Willemsvaart en het Albertkanaal. Het kanaal heeft een lengte van 5 km.

Kanaal naar Beverlo
Dit kanaal heeft een lengte van 15 km en maakt de verbinding met het dok van het Kamp van Beverlo.

Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Het kanaal heeft een lengte van 15.5 km.

Dokken van Merksem

Schelde-Rijnverbinding
nv De Scheepvaart beheert het gedeelte van het kanaal dat begint aan kanaaldok B3 in de Antwerpse haven tot aan de Nederlandse grens. Dit is een zeer druk bevaren kanaal.

Gemeenschappelijke Maas
nv De Scheepvaart beheert de Belgische zijde van de Maas, van Smeermaas tot Kessenich, met daarbij enkele zomeroevers, zomerdijken, winterdijken, restgronden en verlaten beddingen en mijnen.

Maas
De rechteroever van de Maas in de gemeente Voeren tot aan de Nederlandse grens.