home
Homepage  » nv De Scheepvaart  » Klachten

Klachten 

nv De Scheepvaart hecht veel belang aan een goede en kwalitatieve dienstverlening. Daarom wil de vennootschap u ook zo goed mogelijk informeren. Heeft u suggesties om de inhoud van deze website te verbeteren of aan te vullen, neem dan contact op met nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.

Misschien bent u op bepaalde punten niet tevreden over onze dienstverlening.
In dat geval moet u de volgende procedure volgen:

 1. Op elke sluis ligt een klachtenboek.
  U kan uw klacht noteren in dit boek.
  Onze diensten zullen de klacht onderzoeken en u het resultaat van dit onderzoek meedelen.
 2. Voor andere klachten kan u terecht bij de klachtenbehandelaar van nv De Scheepvaart. Uw klacht wordt overgemaakt aan:
  nv De Scheepvaart
  De heer Willy Vandeurzen
  klachtenbehandelaar
  Havenstraat 44
  3500 Hasselt

U kan eveneens gebruik maken van de klachtenlijn.
Op het nummer 011/29.84.98 kan u in contact komen met de klachtenbehandelaar.