home
Homepage  » nv De Scheepvaart  » Infrastructuurmasterplan

Infrastructuurmasterplan Horizon 2014

Horizon 2014

Vlaanderen beschikt over een dicht netwerk van 1.056 km waterwegen. Dit netwerk wordt beheerd door nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV, twee agentschappen van de Vlaamse overheid. Het is aangesloten op de Vlaamse zeehavens, op de waterwegen van het Waalse gewest en van het Brussels hoofdstedelijk gewest en op de belangrijkste netwerken van Nederland en Frankrijk. Ruim 52% van de Vlaamse waterwegen is geschikt voor schepen met een laadvermogen van 1.350 ton of meer (CEMT-klasse IV en hoger).

Om de binnenvaart verder te stimuleren en om de op Vlaams en Europees niveau gewenste modal shift van het goederenvervoer van weg naar waterweg te realiseren, zijn de komende jaren forse investeringen in de infrastructuur van het waterwegennet noodzakelijk. Het Infrastuctuurmasterplan geeft aan dat het gaat om een totale investering in de periode 2009-2014 van 2.248 miljoen euro, waarvan 1.382 miljoen voor de realisatie van reeds geplande en nog af te werken projecten. Het leeuwendeel is bestemd voor het wegwerken van de geïdentificeerde infrastructurele knelpunten en missing links.